Linkedin YouTube

MSK Klinikken

Priser

BETALING FOR TJENESTER MSK KLINIKKEN 2017

MSK Klinikken Fysioterapi & Manuellterapi AS har pr 01.08.2017 fire terapeuter med egen driftsavtale som følger takstplakaten for betaling av fysikalske tjenester.

MSK Klinikken AS har dog noen private tjenester som ikke dekkes gjennom folketrygden og som ikke kan avskrives for frikort II. Disse tjenestene betales i sin helhet til behandlende terapeut.

Priser hos Privat Manuellterapeut uten driftsavtale:

Undersøkelse:                                                            700,- (60min)

Behandling:                                                                450,- (30min)

Prise hos Privat Fysioterapeut uten driftsavtale:

Undersøkelse:                                                          650 ,- (60min)

Behandling:                                                               400 ,- (30min)

Ultralyddiagnostikk hos Manuellterapeut:

Ultralydundersøkelse                                                225,-

Andre tjenester:

Trykkbølgebehandling                                              600,-

Utskrift av pasientjournal                                         85,-

VASYLI Såler                                                               700,-

Fysioterapeut Linda Sørby , Fysioterapeut Jan Harald Lønn og Manuellterapeut Svein Kristiansen har alle personlig driftsavtale med Fredrikstad Kommune og har dermed muligheten til å se  pasienter med refusjon fra folketrygden. For disse timene følger terapeutene NFFs takstplakat.

Alle andre pasienter finansierer sin undersøkelse / behandling gjennom privat helseforsikring, idrettsforsikring, arbeidsgiver , Høgskolen i Østfold , egenbetaling eller annen form for finansiering og kan få time uten ventetid hos de andre terapeutene ved MSK Klinikken.

Alle terapeutene kan ta tillegg for tape, nåler, strikk etc ved behov. Utstyr som pasienten trenger til hjemmetrening har egne priser.

Alle timer som ikke avbestilles minimum dagen i forkant blir belastet med fullt honorar, både egenandel og refusjon.