Linkedin YouTube

MSK Klinikken

Kvinnehelse

Fysioterapeutens arbeid innenfor kvinnehelse består hovedsakelig av forebyggende og behandlende tiltak ved:

- fødselsforberedelse og barseltid
- bekkenløsning
- bekkenrelaterte smerter under svangerskap og etter fødsel
- urin og fekal inkontinens
- underlivssmerter uten kjent patologi
- gynekologiske inngrep
- osteoporose

På bakgrunn av en undersøkelse legger fysioterapeuten opp behandlingen, enten individuelt eller i gruppe.

Vi kan også informere om:

- barnets utvikling, amming og riktige hjelpemidler
- betydningen av hormonelle forandringer i pubertet, svangerskap, barseltid og overgangsalder
- betydningen av fysisk aktivitet og trening gjennom hele livsløpet

Kilde: http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Kvinnehelse/Vaart-fagfelt