Linkedin YouTube

MSK Klinikken

Manuellterapi

Hva er manuellterapi?

Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter med slik utdannelse kalles manuellterapeuter. Manuellterapeuter har enten eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved Universitetet i Bergen eller godkjent utdanning fra anerkjente universiteter i utlandet. Det sistnevnte krever bestått kurseksamen i klinisk radiologi (5sp) og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser (5sp) ved Universitetet i Bergen.

Manuellterapeuter er primærkontakter

I 2006 ble manuellterapeuter Primærkontakter. Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uavhengig av henvisning fra lege. De kan henvise pasienter videre til legespesialister eller til andre undersøkelser, eller til fysioterapi. De kan også henvise til røntgen, MR og CT.

Manuellterapeutene ved MSK Klinikken kan videre sykemelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet i inntil 12 uker. Manuellterapeuten møter i dialogmøte hos pasientens arbeidsgiver, hvis pasienten blir langtidssykemeldt. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Fordelen med dette er et sikrere undersøkelsesresultat og en raskere og mer effektiv behandling av pasienten.

Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er spesialister på skade og patologi i muskelskjelettapparatet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder i sin behandling av smerteproblematikk, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og leddmanipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger og bevegelse av nervesystemet. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved langvarige smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en videregående forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

Hvilke problemstillinger kan du diskutere med Manuellterapeut ?

  • Nerveplager; ischias plager, kompleks regionalt smerte syndrom (CRPS), carpal tunnel, tibial tunnel
  • Nakkesmerter; whiplash, hodepine, migrene, svimmelhet
  • Brystsmerter; pusteproblemer, ribbeinsbrudd, ribbeinslåsning, ‘leddlåsninger’
  • Korsryggplager; skiveproblematikk, spinal stenose, ischialgi
  • Hoftesmerter; hofteartrose, gilmores groin, lyskestrekk, impingement
  • Knesmerter; jumpers knee, patellafemorale smerte, kneartrose, fettpute, korsbånd, leddbånd og menisk skade
  • Ankelsmerter; ankelbrudd, overtråkk, fotballankel (anterior impingement), stressfraktur, achilles plager
  • Skuldersmerter: subacromiell impingement, frossen skulder, skulderluksasjon
  • Albuesmerter: epicondylalgia (tennis albue, musearm), albuebrudd, leddbåndsskade
  • Håndsmerter: carpal tunnel syndrome, de quervains tenosynovitis, håndleddsbrudd

Kilde: http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Manuellterapi/Om-manuellterapi