Linkedin YouTube

MSK Klinikken

Ultralyd Diagnostikk

MSK Klinikken AS tilbyr Ultralyd Diagnostikk som et ledd i å heve våre kompetanse innenfor diagnostisering av muskel og skjelett problematikk. Manuellterapeut Svein Kristiansen har videreutdannet seg innenfor dette svært spennende kompetansefeltet gjennom PFF og Ultralydscanning.no

Hva er muskel og skjelett diagnostisk ultralyd?

Ultralydapparatet som vi bruker er det samme apparatet som brukes hos leger i feks scanning av foster. Vi bruker ultralydapparatet til scanning av muskler, sener, nerver, blodårer, slimposer, forkalkninger og andre anatomiske strukturer som kan være utslagsgivende for nedsatt funksjon, bevegelse og smerte. Ultralydscanneren kan IKKE se gjennom skjelettet og egner seg derfor ikke til vurdering av svært dyptliggende strukturer som beskyttes av bein. Undersøkelse ved MR / CT anbefales da og våre Manuellterapeuter kan selvsagt vurdere dette for deg og eventuelt henvise til dette.

Hvorfor bruke Ultralyd til å sette diagnoser?

Ultralydscanning er en tilleggsundersøkelse og et supplement til vår kliniske undersøkelse og gir oss svært god informasjon på kliniske diagnoser vi allerede har gjort. Dette gjøres i løpet av svært kort tid på klinikken, uten sideffekter eller stråling som feks ved rtg eller CT. Bildene kan gi svært verdifull innformasjon for diagnostisering men også underveis i en behandlingsserie og ved avsluttende behandling for å se på fremgang underveis og over tid.

Hvilke tilstander kan vurderes gjennom ultralyd?

Manuellterapeut Svein Kristiansen kompetanse til å vurdere muskel og skjelett tilstander i muskler, sener, nerver og beinstrukturer. Eksempler på dette kan feks være: